miercuri, 30 noiembrie 2016

ALBA IULIA, 1 DECEMBRIE 1918 - MAREA UNIRE

Mihai Viteazul - primul unificator al țărilor române
Regina Maria
„Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”. - Vasile Goldiș, Cuvântarea solemnă la Adunarea Națională de la Alba Iulia.                                                                              

11/24 decembrie 1918 - Regele Ferdinand emite Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie.

18/31 decembrie 1918 - Decret-lege privind unirea Bucovinei cu România.


Regele Ferdinand
29 decembrie 1918/11 ianuarie 1919 — Decret-lege prin care se stabilește că locuitorii României, majori, fără deosebire de religie, se vor bucura de toate drepturile cetățenești și vor putea să le exercite dacă vor face dovadă că sunt născuți în țară și sunt sau n-au fost supuși unui stat străin.

 10 septembrie 1919 — Se semnează, la Saint — Germain — en — Laye, Tratatul de pace între Puterile Aliate și Austria, prin care Austria capătă configurația teritorială de azi. Se recunoștea pe plan internațional unirea Bucovinei cu România și a creării statelor cehoslovac și iugoslav.

29 decembrie 1919 — Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului, Banatului, Bucovinei și Basarabiei cu România.
 4 iunie 1920 — Se încheie, la Trianon, Tratatul de pace între Puterile Aliate și Asociate și Ungaria. Recunoașterea pe plan internațional a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, a Slovaciei și Ucrainei Subcarpatice cu Cehoslovacia, a Croației, Sloveniei și părții de vest a Banatului cu Serbia etc. (intră în vigoare la 25 iulie 1921).
Catedrala reîntregirii neamului de la Alba Iulia

Curtea interioară a catedralei


Busturile celor doi monarhi au fost postate în fața clopotniței, situată la intrarea în curtea catedralei.
Catedrala reîntregirii neamului de la Alba Iulia


În curtea catedralei, pe data de 15 octombrie 1922, a avut loc încoronarea primilor regi ai României Mari, Ferdinand și Maria. La manifestare au fost prezenți, de asemenea, prințul moștenitor Carol și soția sa, Elena.
Regele a preferat ca întreaga ceremonie să aibă loc în fața catedralei, și nu în interior, pentru a nu se crea confuzii în ceea ce privea apartenența sa religioasă.
Slujba religioasă a fost oficiată de către mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan.
Coroana reginei Maria a fost confecționată la o casă de bijuterii celebră din Paris, iar aurul (1,8 kg.) a fost donat de un proprietar de mină din munții Apuseni.
Regele și-a păstrat coroana de la 1881, confecționată din oțelul tunurilor turcești capturate la Plevna.

Trebuie să recunoaștem: am avut și conducători vrednici!